در طول روزهای گذشته نام افراد مختلفی جهت تصدی مسئولیت شهرداری رشت مطرح شد و نهایتاً ۷ نفر از آنان به صحن شورای شهرداری شهر رشت دعوت شدند تا برنامه های خود را جهت حل مشکلات شهر در حضور اعضای شورا شهرمطرح کنندو از آن دفاع نمایند اما امکان بررسی این برنامه ها توسط کارشناسان فراهم نشد .
در این بین مهندس رسایی در گفتگو با تنی چند از کارشناسان امور شهری به تشریح برنامه های خود پرداخته که نتایج آن در اختیار رسانه ها قرار داده شده است . ضمن استقبال از این رویه در اینجا بخشی از گفتگوی مذکور را منتشر می کنیم.

سؤال: رویکردهای اصلی برنامه ارائه شده شما در جلسه شورای اسلامی شهر رشت شامل چه مواردی می شود ؟
رویکردهای اصلی برنامه ایی که بنده به شورای اسلامی شهر رشت ارائه کردم شامل دو مورد زیر است :
۱- افزایش مشارکت مردم در اداره شهر با شعار هر شهروند یک شهردار به عبارتی در تمام برنامه ها این رویکرد مدنظر خواهد بود. با افزایش مشارکت مردم شهروندان در بهتر شدن شهر سهیم خواهند شد . آنان نسبت به حل مشکلات حساس می شوند ، نظارت به مسئولان و پرسنل شهرداری کمک می کنند و در طرح های مختلف شهری سرمایه گذاری خواهند کرد . البته باید در این جهت ساختار و سیستمی طراحی و اجرا گردد که به موضوع اعتماد سازی مردم توجه نماید و روز به روز براین اعتماد افزوده گردد . در این ارتباط فعال کردن اتاق فکر و راه اندازی مرکز افکار سنجی در راستای افزایش مشارکت مردم مدنظر است و البته قطعاً رسانه ها می توانند در این حوزه بسیار موثر باشند و در این بخش بنده جایگاه ویژه ای برای رسانه ها قائل هستم و زمینه ایفای نقشی موثر برای آنها را فراهم می کنم .
۲- استراتژیهای تأمین مالی جهت اجرای پروژه ها و برنامه های مختلف
قطعاً اجرای طرح ها و برنامه ها نیاز به منابع مالی دارد و با بررسی سابقه قبلی و وضعیت فعلی شهرداری رشت شاید امیدی به تغییر محسوس در این زمینه وجود نداشته باشد ولی در این خصوص نیز روشهایی مدنظر است که سابقه اجرا در برخی شهرهای دنیا و از جمله کشور خودمان دارند و این مورد را در بخش دیگری به طور مفصل توضیح می دهم .

سؤال : از نگاه شما بحرانهای شهر رشت چه مواردی هستند و با توجه به مشکل شهرداری در خصوص پرداخت حقوق پرسنل برای موضوع تعدیل نیروی انسانی چه برنامه ای دارید ؟
از جمله بحرانهای شهر رشت به مواردی نظیر مشکل ساماندهی پسماندها ، آلودگی منابع آبی (که موضوع رودخانه های گوهررود و زرجوب و استخر طبیعی عینک را در این بخش تعریف می کنیم) ، مشکل حمل و نقل عمومی و مسئله ترافیک شهر ، کیفیت نامناسب آسفالت شهری مدیریت منابع ( درآمدها ) و مصارف می توانم اشاره کنم که بحث حقوق پرسنل در این بخش جای می گیرد .
در خصوص تمام موارد فوق از جمله موضوع نیروی انسانی اگر برنامه ای وجود نداشته باشد این موارد تهدیدهایی هستند که زندگی در رشت را با مخاطره جدی مواجه می کنند ولی اگر از ظرفیت هایی که وجود دارد به خوبی استفاده کنیم می توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل و زمینه افزایش کیفیت زندگی مردم را ایجاد کنیم در بحث نیروی انسانی هم شهرداری رشت ۴۰۰۰ نفر نیروی شاغل دارد که بخش عمده ای از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و از توانایی مناسبی برخوردارند اگر از ظرفیت آنها در بخشها و پروژه های مختلف استفاده شود می توانند در روند پیشبرد کارها موثر باشند البته در جلسه شورای اسلامی شهر برای افزایش کارایی نیروی انسانی برنامه هایی که در بخش آموزش و فرهنگ سازی طراحی شده بود تا اندازه تشریح شد .
سؤال : از جمله مواردی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده موضوع فساد و رانت است آیا در این حوزه برنامه ای برای بهتر شدن وضعیت دارید ؟
در ارتباط با سؤال فوق برنامه هایی در بخش ارتقای سلامت اداری طرح شده که در جلسه شورای شهر ارائه گردید و شامل موارد زیر می گردد .
۱- اجرای برنامه هایی جهت ایجاد شفافیت در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری
۲- اجرای برنامه هایی به منظورکاهش میزان تخلفات اداری
۳- انجام اقداماتی در راستای کاهش دعاوی حقوقی
۴- ایجاد سامانه های اطلاع رسانی جهت تسهیل امور مختلف ( مزایده ها ، مناقصه ها ، انجام امور اداری و … ) در راستای کاهش مراجعات حضوری شهروندان
مهمترین موضوعی که در ارتباط با کاهش فساد و رانت می تواند موثر باشد اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات و دستورالعملها و ضوابط است . اگر مردم از مفاد قوانین و مقررات مطلع باشند و در چارچوب قوانین و مقررات به حقوق خود آگاهی یابند بخش عمده ای از ارتباطات غیر رسمی کاهش می یابد .
سؤال : جایگاه شهرداری در بین دستگاه های اجرایی در چند سال گذشته تا حد زیادی تضعیف شده جهت تقویت این جایگاه برنامه ای دارید ؟
در ارتباط با این موضوع نقش شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بسیار مهم است و از این حیث رشت از ظرفیت بسیار مناسبی برخوردار است و ب

ا توجه به ارتباطاتی که شخصاً با دستگاه های اجرایی و مدیران آنها دارم فکر می کنم بتوانم زمینه لازم را فراهم کنم . همچنین باید از پتاسیل تمام نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی استفاده نمائیم و علاوه بر آن مناسبات با استانداری را نیز تقویت کنیم . باید با استفاده از سازوکاری مناسب از ظرفیت شخصیت های ملی گیلانی بهره بگیریم در این ارتباط هم برنامه خوبی جهت اجرا مدنظر است .
سؤال : براساس آمار منتشر شده در بولتن شهرداریهای بزرگ کشور متاسفانه رشت دارای پائین ترین سرانه فضای سبز در میان ۱۵ شهر بزرگ کشور است شما جهت تغییر این وضعیت چه برنامه ای دارید؟
در خصوص موضوع توسعه فضای سبز در شهر رشت در سالهای اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته که باید ادامه پیدا کند و علاوه بر آن باید اقدامات دیگری نیز انجام شود یکی از مواردی که می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند استفاده از ظرفیت رودخانه های گوهر رود و زرجوب در ارتباط با موضوع فضای سبز است . اجرای پارکهای حاشیه ای در حریم این رودخانه ها در چند سال اخیر آغاز شده ولی نیاز به منابعی جهت تسریع دارد علاوه براین با اجرای پارکهای محله ای در چارچوب مدلهای مالی تعاملی می توانیم منابعی جهت طرحهای مذکور فراهم کنیم لیکن طرح اساسی در این مورد احداث پارک منطقه ای ۴۵۰ هکتاری لاکان است باید برای آن مدل مالی مناسب پس از مطالعات اقتصادی آماده شود نکته دیگری که در موضوع فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد بحث هزینه های نگهداری فضای سبزاست که متاسفانه از این حیث نیز شهر رشت در میان شهرهای بزرگ کشور بیشترین هزینه را برای نگهداری هر مترمربع فضای سبز پرداخت می کند بنظر بنده با توجه به وضعیت آب و هوایی رشت و شرایط منطقه ای امکان کاهش این هزینه وجود دارد که در خصوص آن نیز باید بررسی لازم انجام و راهکارهای مناسبی پیدا شود .