با توجه به انتشار بخش اول گفتگوی مهندس رسایی با چند تن از کارشناسان امور شهری در ارتباط با برنامه های ارائه شده ایشان در جلسه شورای اسلامی شهر رشت در اینجا ضمن تشکر از این رویه مناسب بخش دوم این گفتگو را منتشر می کنیم .

سؤال : یکی از وظایف شهرداریها پرداختن به فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی است در این مورد شما چه اقداماتی را مدنظر دارید ؟
موضوع توسعه فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی در شهرداری باید با هدف توانمندسازی شهروندان صورت گیرد و تمام اقدامات و فعالیتهای شهرداری در چارچوب این هدف سازماندهی شود .در این خصوص استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی ذیربط می تواند موثر باشد با هم افزایی نهادها و دستگاهها در این بخش قطعاً می توانیم نتایج بهتری کسب نمائیم . در این ارتباط لازم است شرایط و ساختار مناسب توسط شهرداری ایجاد گردد . براساس بررسیهای انجام شده شهر رشت در مقایسه با شهر های بزرگ کشور و خصوصاً شهرهای همتراز ساختار مناسب فعالیتهای فرهنگی اجتماعی که همان فرهنگ سرا است را ندارد در برخی شهرهای کشور از جمله اصفهان ، شهرداری ۴۹ فرهنگ سرا ایجاد کرده و در شهرهای همدان و ارومیه که تقریباً همتراز شهر رشت هستند به ترتیب ۹ و ۷ فرهنگ سرا توسط شهرداری ایجاد شده ولی شهرداری رشت فاقد فرهنگ سرای مناسب است به نظر من در این ارتباط ضمن آغاز فعالیتهای اساسی جهت ایجاد فرهنگ سرا باید از طریق تقویت تعامل موثر با تشکل های فرهنگی و اجتماعی بدنبال هم افزایی با نهادها و دستگاه های اجرایی و همچنین بهره مندی از ظرفیت چهره های فرهنگی و تاثیرگذار شهر باشیم .

سؤال : در موضوع حمل و نقل عمومی و جهت حل مشکل ترافیک اجرای چه برنامه هایی مدنظر شماست ؟
در ارتباط با بحث حمل و نقل و مشکل ترافیک نیز خوشبختانه کارهای مطالعاتی خوبی در چند سال اخیر انجام شده و فقط لازم است به روز رسانی شود و با روشهایی مشکلات مالی اجرای طرحهای مطالعاتی حل شود . عمده راهکارهای مربوط به حل مشکلات حمل و نقل را می توانم بشرح موارد زیر اعلام نمایم .
۱- توسعه حمل و نقل عمومی با استفاده از سامانه های اتوبوسرانی ( گسترش آنها )
۲- ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی به منظور افزایش تمایل شهروندان
۳- به کارگیری فناوریهای جدید و ایده های نوین در ارائه خدمات حمل و نقل
۴- اجرای برنامه هایی جهت افزایش آگاهیهای عمومی شهروندان

سؤال : در مورد وضعیت شهرسازی در رشت و حل مشکل حاشیه نشینی در برنامه های شما اقداماتی مدنظر قرار گرفته؟
در این خصوص باید تا حد امکان از ظرفیت کارشناسی موجود شهر رشت استفاده کنیم سازمان نظام مهندسی ساختمان در رشت دارای تعداد زیادی عضو است که می توانند در این بخش به کمک شهرداری بیایند این ظرفیت می تواند در قالب دفاتر تسهیل گری با شرح وظایف و حدود اختیارات مناسب فعال شود . متاسفانه حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی ده هزار هکتاری رشت درحاشیه شهر عملاً از ساخت و ساز مناسب برخوردار نیست و ضوابط و اصول شهرسازی نیز در آن محدوده ها رعایت نمی شود همچنین ۷۰۰ هکتار از اراضی مناسب در داخل شهر در محدوده بافت فرسوده شهری قرار گرفته که باید برای این ۱۵۰۰هکتار که حدود ۱۵ درصد سطح شهر را تشکیل می دهد و از نظر اصول شهر نشینی اراضی ناکارآمدتلقی می شوند اقدامات اساسی انجام شود . تجربه موفق شهرهای بزرگ در این ارتباط به اجرای طرح های بازآفرینی شهری بر می گردد و راه اندازی دفاتر تسهیل گری در شهر رشت و در محدوده های هدف با استفاده از پتانسیل و ظرفیت متخصصان عضو سازمان نظام مهندسی می تواند این آمار را تغییر دهد اقدام اساسی که در این بخش مدنظر من قراردارد راه اندازی این دفاتر با وظایف و مسئولیتهای مشخص است که برای آن باید دستوالعملی تدوین و اجرایی گردد.

سؤال: یکی از معضلات اساسی شهرداری رشت عدم تناسب درامدها با هزینه هاست و شما یکی از رویکردهای اصلی برنامه خودتان را در این بخش اعلام کردید چه اقداماتی در این حوزه مدنظر شماست ؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد که عمده درآمد شهرداری رشت در بخش عوارض ساخت و ساز و تراکم فروشی تعریف شده که به لحاظ وضعیت اقتصاد کلان کشور و کاهش حجم ساخت و ساز به نظر می رسد ظرفیت درآمدزایی در این بخش شدیداً کاهش خواهد یافت . در این ارتباط نیز تجربیات مناسب و خوبی در برخی شهرهای دنیا و حتی کشور خودمان وجود دارد که در رشت نیز قابل اجرا است به نظر من با تشکیل گروه مشاوره مالی می توانیم برخی روشهای تجربه شده در سایر شهرها را در رشت نیز استفاده کنیم افزایش سهم عوارض نوسازی به عنوان نوعی مالیات بر اموال ، ایجاد صندوق توسعه شهری ، استفاده از ظرفیت بورس و انتشار اوراق مشارکت برای برخی پروژه های شهر که از نظر اقتصادی توجیه دارد ، می توانند از جمله این موارد باشند .
علاوه بر این موارد ظرفیت خوبی که شهرداری رشت می تواند از آن استفاده کند در آمدزایی در حوزه املاک است اگر در این بخش ، اطلاعات املاک شهرداری به روزرسانی شود و طرحهای مناسبی تهیه و تعریف گردد می توانیم براساس نقشه راه
( که تدوین می شود) ، برای املاک شهرداری ارزش افزوده ایجاد کنیم و علاوه بر آن نقش شهرداری را در ایجاد اشتغال پررنگتر نمائیم. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای طرحها با سرمایه گذاری مشترک این بخش نیز می تواند در کنار اعتبارات دولتی مشکل تامین مالی برخی پروژه ها را حل کند ولی باید برای تقویت سازمان سرمایه گذاری شهرداری اقدامات جدی انجام گیرد.