به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیل فام؛  رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر در حاشیه بازدید از محل دفع زباله‌ها ریجکتی کارخانه کمپوست واقع در اراضی متعلق به شهرداری رودسر، گفت: ریجکتی‌های کارخانه کمپوست که در این مکان تخلیه می‌گردد به‌شکل اصولی دفع نشده است و شهرداری رودسر می‌بایست بلافاصله پس از انتقال ریجکتی نسبت به خاک پوشانی با ضخامت مناسب بر روی زباله‌ها جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و تجمع حیوانات موذی اقدام کند.

علی محمدپور با اشاره به اینکه با توجه به تماس‌های تلفنی و مراجعات مکرر ساکنین و کسبه به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر مبنی بر نارضایتی ناشی از بوی نامطبوع و تقاضای رفع مشکلات، کارشناسان محیط زیست از محل بازدید کردند، افزود: پس از بازدید کارشناسان، مراتب طی اخطاریه زیست محیطی صبح امروز با بازه زمانی ۲۴ ساعته به سرپرست شهرداری رودسر کتبا ابلاع شد.

وی همچنین در پایان با اشاره به اینکه سرپرست شهرداری رودسر از محیط زیست کارت قرمز گرفت، تأکید کرد: بدهی است در صورت عدم تمکین طبق قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.